Random Banner ImageRandom Banner Image

Disclaimer

Algemeen

Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van Michelle van Soest Visagie.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij. Verzamelde (persoon)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te verwijderen.

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door Michelle van Soest Visagie met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Michelle van Soest Visagie verstrekt met deze website louter informatie over producten en diensten die door de onderneming worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Michelle van Soest Visagie uitdrukkelijk afgewezen. Hoewel Michelle van Soest Visagie zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Michelle van Soest Visagie aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom van Michelle van Soest Visagie en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distrueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan dreden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Michelle van Soest Visagie.